AMPA Escola d’Avinyonet del Penedès
Passeig de la grava s/n
08793 Avinyonet del Penedès
ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA ESCOLA AVINYONET
Reunits els socis de l’AMPA Escola Avinyonet el 8 de juny a les 18:30h, es tracten els següents punts de l’ORDRE DEL DIA:
 1. Lectura Acta anterior i presentació Junta.
  Es dóna per aprovada l’Acta del dia 4 de Setembre de 2014. Tan mateix s’informa als socis assistents que si algú necessita llegir-la pot passar per l’oficina AMPA.
  Es presenten els nous membres de La Junta 14/16, Sra. Imma Robles, Sra. Maria Reinaldos, Sra. Montserrat Garcia, Sra. Gloria Plà i Sra. Meritxell Muela com la resta de membres que acabaran el seu mandat a la propera convocatòria de Setembre’15 Sra. Mª Goretti Batet, Sra. Maria Garcia, Sra. Nuria Pujana i Sr. Xavier Castilla.
 2. Resum curs 14/15.
  Es presenten els comptes donant lectura de la seva totalitat, activitats extraescolars culturals, acollides, quotes socis, aportacions escola, festes, etc. i es dóna copia a tots els membres assistents dels comptes 2014/2015 i comparativa comptes 2013/2014.
  El tancament econòmic definitiu es donarà al Setembre.
 3. Proposta de quotes curs 15/16
  – Es planteja als membres assistents les dues opcions de:
   1. pagament únic de 50€ (1r fill) i 25€ (2n fill) corresponent a la quota socis Ampa al comprar els llibres de text.
   2. pagament en dues quotes de 25+25€ (1r fill) i 12,5+12,5€ (2n fill) corresponent a la quota socis Ampa.
I es decideix per votació dels membres assistents: 28 famílies a favor opció I i 5 famílies a favor opció II, que es farà pagament únic de la quota al comprar els llibres de text.
  – Acollida matinal de 8-9h. Es planteja als membres assistents la possibilitat de continuar amb aquesta franja horària segons demanda de les famílies.
   També es comenta la intenció per part de l’Ajuntament de fer una aportació econòmica a la acollida, sempre i quant aquesta es faci a la franja de 8-9h.
  – Acollida matinal de 8:30-9h. Aquesta acollida no presenta modificacions però s’especifica que els alumnes que facin ús han d’entrar a les 8:30h, en el cas d’arribar abans es compatibilitzarà com franja horària 8-9h.
  – Extraescolars culturals. S’informa que es mantindràn les mateixes que aquest curs i es planteixen dues noves: extraescolar de radio i extraescolar de robòtica (Lego i scrath).
  – Extraescolars esportives. L’ EEM oferirà les mateixes que aquest curs. Tant sols es fa una modificació de dies per establir una activitat cada dia, que serà a Hip-Hop passant de dilluns a dimarts.
Totes les extraescolars han de tenir un mínim de 10 nens, en cas contrari l’extraescolar no es podrà portat a terme. Si no es pogués fer el grup, s’ofertaria una acollida de tarda segons demanda en dies concrets.
 1. Gestió de compra dels llibres de text pel curs 15/16 a l’empresa Comercial Girona de Llibres a través de la seva web. L’Ampa ha organitzat el servei de distribució de llibres de text pel proper curs, mitjançant la pàgina web de l’empresa Comercial Girona de Llibres, sent entregada la carta informativa de com fer la compra als nens/es el dia 19.06.2015. La pàgina web estarà operativa del 3.07.2015 al 15.07.2015 per poder fer la comanda de llibres amb dos modalitats de pagament: un pagament amb targeta visa i l’altre mitjançant transferència on es pot fraccionar el pagament. La data límit de pagament és el 20 d’Agost’15.
 2. Gestió menjador escolar curs 14/15
  – Resum econòmic. Sra. Mª Goretti Batet com a coordinadora explica el resultat econòmic del curs, pendent encara de ser tancat i quedant cobraments pendents.
  – Plà de funcionament. S’ha redactat un plà de funcionament del menjador que està pendent de ser aprovat al pròxim Consell Escolar. El pròxim curs es donarà una copia a les famílies que facin ús del servei de menjador i tambè tindrà cada nen una llibreta personal informativa.
  – Reunions comissió de menjador. És l’Organisme que gestiona el funcionament del menjador.
 3. Precs i preguntes
  – El Sr. Ramón Curto com a pare i soci de l’AMPA demana a les famílies un compromís a l’hora de realitzar les exhibicions de les extraescolars, motivat per la darrera exhibició de patinatge al pavelló de Santa Margarida i Els Monjos a on la falta d’assistència va deslluir la representació.
Atentament AMPA ESCOLA AVINYONET