Acollida amb l’horari intensiu:

Els nens acaben les classes a la 13:00h.

Els nens que es queden a dinar sortirán a les 15:00.

Els nens que es queden a dinar i a l’acollida de tarda acabaran a les 17:00.

 El servei d’acollida matinal d’aquest curs 2016-2017 està subvencionat en el 50% del preu total, per tant el servei queda de la següent manera:

L’horari d’acollida matinal és de de 8:00 a 9:00 del matí. Els nens/es estaran sota la responsabilitat d’un monitor/a i faran activitats lúdiques com jocs, lectura, etc. 

Preu d’acollida anual SOCIS AMPA: 190€ repartits en tres quotes (65€, 65€, 60€) (a partir del segon fill, s’aplica 50% de descompte)

Preu d’acollida anual NO SOCIS: 330€ repartits en tres quotes (110€, 110€, 110€) (a partir del segon fill, s’aplica 50% de descompte).

Preu d’acollida esporàdica SOCIS AMPA: 4€/dia. 

Preu d’acollida esporàdica NO SOCIS: 6€/dia. 

 

El servei d’acollida esporàdic es pagarà directament a la monitora. 

(Per qualsevol dubte consulteu amb l’AMPA >> consultar apartat “Horari d’atenció”)