ACTA 07.09.2016 20.00H ESCOLA AVINYONET DEL PENEDÈS

REUNIÓ CONVOCADA PER
Junta AMPA Escola Avinyonet del Penedès
MODE DE REUNIÓ
General Ordinària
ASSISTENTS  
Socis AMPA segons registre a dia 07.09.2016 – 32 famílies
TEMES DE L’ORDRE DEL DIA 
1. Extraescolars esportives i culturals. Exposició de l’oferta per part de l’Ajuntament i de l’AMPA
2. Actualització dades i ús correu electrónic per informar famílies.

3. Compra de llibres per Internet. Resultat i opinió dels socis.

4. Acollida matinal.
5. Aportació Socis AMPA a l’Escola curs 16-17.
6. Presentació nous càrrecs Junta AMPA.
7. Precs i preguntes.
8. Elecció de nous membres Junta.

Comença la reunió la Presidenta de l’AMPA, Sra. Meritxell Muela, donant la benvinguda a tots els socis assistents i passant el torn de paraula a la representant de l’Escola Esportiva Municipal, Sra. Mª Goretti Batet.
1. La Sra. Batet, exposa les activitats extraescolars esportives que es portaran a terme durant el curs 2016/17 i que són:
Mini bàsquet, gimnàstica rítmica, futbol sala, futbol 7 ESO, iniciació esportiva, basquet ESO, esport 
per adults (bàsquet, futbol sala, etc – horari a convenir segons disponibilitat pares, es podrà portar a  terme a partir de 5 pares).
Confirma que el preu serà de 80€ per activitat i que començaran, com cada any, sent la primera setmana de portes obertes per que el nen que ho desitgi o tingui dubtes pugui assistir a provar-les.
Les activitats tindran una durada d’una hora setmanal a excepció del futbol sala que tindrà dos hores setmanals mantenint-se el preu per activitat de 80€. El inici de les activitats que ofereix EEM serà el dia 03.10.2016 i la seva finalització el 02.06.2017.
Comenta que des de EEM estan molt contents amb la participació i la col·laboració de les famílies a les extraescolars i trobades esportives que s’han fet el curs 15-16. I tambè ànima a continuar així, li agradaria encara més implicació. Ja des de fora del municipi rep felicitacions de com fem i portem les activitats i per aixó diu de que ens ho comencem a creure i fomentem l’esport a Avinyonet del Penedès.
La Sra. Batet demana si hi ha algun dubte i un cop aclarit fa un resum de com ha anat el menjador escolar i les propostes per aquest nou curs. Comenta econòmicament està molt bé ja que tant sols te una família deutora amb la que ja ha contactat i espera tenir-ho en ordre aviat. 
Demana als pares facin entendre als nens hi deuen un respecte cap als monitors. Que si hi ha quelcom a comentar-li la truquin per parlar amb ella, que no vinguin amb el nen a parlar-ho. 
Es mantenen els preus del curs 15-16.
Torna a demanar si hi ha algún dubte i els pares li consulten:
–  Es força als nens a acabar-se el menjar o a menjar coses que no els hi agrada? – NO, el que es fa  és intentar que menjin alguna cullerada del plat encara que digui no ho vol o no li agrada per que de vegades tant sols és que no ho volen menjar (s’ha trobat amb casos que el nen deia no li agradava  i un cop ho ha provat s’ha menjat tot el plat).
– Es deixa fer ús de la biblioteca per fer els deures? – SI, els dimecres és el dia estipulat. Es demana  si hi ha algun nen que la vol fer servir per fer els deures i els fa. Si hi ha algun nen que vol fer-la servir un altre dia tant sols ho ha de demanar.
– Es donarà la Llibreta Menjador com es va comentar el curs 15-16? – SI, s’estan acabant de preparar ja que hi ha un parell de dades que es volen incloure i en quan ho tinguin es començaran a fer i repartir als nens. El menjador començarà com sempre, amb fulls sueltos i quan arribin les llibretes es continuarà amb elles. 
Dona pas a la Sra. Muela.
La Sra. Muela exposa les activitats extraescolars culturals que es portaran a terme per part de l’AMPA i que són: 
Anglès, robòtica Lego, manualitats amb DARTE, metode educatiu Nenoos i teatre. 
Confirma que el preu per robòtica, DARTE i Nenoos està per convenir i que s’informarà al full d’inscripció. Per a la resta es manté el del curs 2015/16 de 100€ per activitat. .
Tambè comenta que l’activitat de Nenoos s’ofertarà per fer-la al migdia i a la tarda.
Aquest curs es farà una jornada de portes obertes durant una tarda de la setmana del 19-23 setembre’16 a concretar. Els nens podran assistir i veure i fer activitats a totes les extraescolars ofertades per tal vegin com és i el que es fa i puguin decidir a quines volen assistir.
Aquests any les activitats extraescolars culturals començaran també el dia 03.10.2016 i finalitzaran el 02.06.2017.  
Es demana si hi ha algun dubte i un cop contestat es continua amb l’ordre del dia.
2. Es comenta es passarà pel correu electrónic de nou full demanant l’actualització de dades socis. També es demana que ha semblat la iniciativa de l’ús del correu electrónic per informar de les activitats i reunions AMPA, i tots els socis assitents estan molt contents.
3. S’informa als socis que han arribat totes les comandes de llibres correctament. Tan sols hi ha una petita incidència amb un llibre que falta. Es pregunta als socis de nou que els ha semblat la compra de llibres per Internet i el tracte, dificultat, etc amb la pàgina wed de Cial. Girona de Llibres.
A tots els socis els ha semblat correcte i molt bon funcionament/tracte.
La Sra. Bravo comenta li ha preguntat una familia (Fermus) que ha de fer per aconseguir els llibres per que encara el seu fill no els te. S’informa que ha de venir un dia a l’AMPA i els hi informarem.
4. Es dona pas al comptable, Sr. Castilla, per que expliqui la situació econòmica del curs 16-17 i comença explicant que es mantè l‘oferta de l‘acollida matinal fins el 3.10.2016 de 8 a 9h però que encara no es pot concretar el preu. S’està mirant d’ofertar-ho tant sols l’hora complerta i pujar els preus per fer-lo més assequible. Sobretot els pares demanen es mantingui el servei.
Informa estat comptes: 
Extraescolars – encara queda per cobrar petits imports però hi haurà un déficit de 300€aprox. 
Acollida matinal – ajut Ajuntament de 894€. Déficit ja que la resta no queda cobert amb el pagament      famílies que en fan ús.
Acollida tarda Juny – Superavit. Ingrés de 402 €, despesa de 326€.
Zumba adults – Superavit. Ingrés de 1315€, despesa de 924€.
Resultat extraescolars: 5375€ ingrés i 7375€ despesa. 
Quotes AMPA al dia ja que es paquen amb els llibres.
Resum despeses/ingressos – Aportacions escola (escursions) 2596€ de despesa – al estar                   subvencionat per l’ajuntament és una quantitat que es recupera.
             – Festa fi de curs 800€ aprox. de despesa.
             – Festa Sant Jordi 200€ ingrés.
             – Llibres curs 12€ despesa.
             – Subvenció Ajuntament 3581€ ingrés.
     – Compres varies (samarretes 6è, aigües, menjar i beguda festes,                      etc) 1000€ despesa.
             – Telèfon AMPA 422€ despesa.
             – Comissions/taxes banc 81€ despesa.
             – Acollides nens per membres AMPA 55€ ingrés.
             – Bates, xandalls, etc 66€ ingrés.
Resultat despeses/ingresos: 1700€ a favor.
Penjarem al blog AMPA l’estat definitiu de comptes.
5. Tenim la proposta des de l’escola del material que necessitarien ajut econòmic. La llegim als socis per consultar la quantitat que volen fer aportació i si en volen fer. Es fa votació i es decideix per 26 vots a favor que si. La quantitat que es decideix també per votació, és de 600€ (20 vots a favor).
6. Es presenten els nous carrecs de la Junta AMPA. Presidenta, Sra. Rosa Maria Torres. Secretaria, Sra. Bea Garrido. Vocal, Sr. Christian Garreta. La resta de membres, 5 persones, surten i s’han d’escollir nous.
7.     No hi ha.
8. Es comença el tràmit per a les eleccions dels nous membres. 
Es demana si hi ha algun soci que es vulgui presentar voluntàriament per formar part de la Junta de l’AMPA i la resposta és negativa per lo que es procedeix a repartir els llistats de membres i a la conseqüent votació. Un cop fet el recompte surten elegits: família Campos Armengol, família Mesa Sardà, família Roman Ortega, familia Herraiz Santana, familia Heras Ràfols.
Es dona per tancat el procés d’elecció i s’informa que en la mida que es pugui s’anirà informant a les famílies escollides i es constituirà la nova Junta. 
Els membres de la Junta donen les gràcies per la col·laboració i assistència dels socis i dona per finalitzada aquesta reunió.